Ung thư phổi - Đừng bỏ cuộc | Hy vọng “sống chung” với căn bệnh này

Đừng nhìn vào tỷ lệ 90% người chết vì ung thư phổi, hãy nhớ bạn vẫn còn 10% tia hi vọng để tìm cách “sống chung” với căn bệnh này