Sự thật ung thư gan có chữa được không? Bệnh nhân có sống được bình thường?

Ung thư gan nguy hiểm nhưng có thật sự là căn bệnh tử?