Ung thư gan di căn sang xương sống được bao lâu? Điều trị thế nào?

Ung thư gan di căn sang xương sống được bao lâu? Điều trị thế nào?