Ung thư gan có nên phẫu thuật? Sau phẫu thuật có gặp rủi ro và tái phát không?