Phương pháp điều trị ung thư phổi | Cập nhật phương pháp mới nhất

Có phương pháp mới nào để điều trị ung thư phổi không?