Người bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên ăn gì?

Người bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên ăn gì?