Khối u ở thận được "giải quyết" như thế nào?

Khối u ở thận được “giải quyết” như thế nào?