Hàng xách tay hay hàng giả "đội lốt" xách tay?

Hàng xách tay hay hàng giả “đội lốt” xách tay?