Chăm sóc cho bệnh nhân ung thư sau phẫu thuật nên chú ý gì?

Chăm sóc cho bệnh nhân ung thư sau phẫu thuật nên chú ý gì?