"Bóc" khối u tử cung "khủng" 7kg cứu bệnh nhân nguy cấp vì suy thận

“Bóc” khối u tử cung “khủng” 7kg cứu bệnh nhân nguy cấp vì suy thận