Bệnh ung thư máu kiêng ăn gì, nên ăn gì?

Bệnh ung thư máu kiêng ăn gì, nên ăn gì?