Bệnh ung thư gan nên ăn hoa quả gì? Kiêng thực phẩm gì?

Bệnh ung thư gan nên ăn hoa quả gì? Kiêng thực phẩm gì?