Bệnh nhân ung thư vòm họng nên và không nên ăn gì?

Bệnh nhân ung thư vòm họng nên và không nên ăn gì?