Báo 24h: Thành tựu y học Cuba nổi bật tại triển lãm Vietnam Expo 2018

Báo 24h: Thành tựu y học Cuba nổi bật tại triển lãm Vietnam Expo 2018