Ung thư phổi giai đoạn 3 những dấu hiệu, triệu chứng và cách chữa