hotline

Báo Pháp Luật Plus: Vidatox được đề cập tại phiên họp liên Chính phủ Việt Nam - Cuba lần thứ 35

Từ ngày 28/9 đến ngày 3/10, tại Hà Nội, HT Pharma được mời tham dự Cuộc Họp Ủy Ban Liên Chính Phủ Việt Nam - Cuba lần thứ 35  với tư cách là đối tác thương mại với Cuba. Dòng sản phẩm Vidatox và HT Pharma tiếp tục được ghi nhận tại Biên bản của Kỳ họp. Báo Pháp Luật Plus có đăng tải bài viết với những thông tin chi tiết về sự kiện này. Chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn bài báo dưới đây.

Link bài viết trên báo Pháp luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vidatox-duoc-de-cap-tai-phien-hop-lien-chinh-phu-viet-nam--cuba-lan-thu-35-d54521.html

Lý do người ung thư nên dùng nọc bọ cạp xanh